IRISDIAGNOSTIKA

Vraví sa, že oči sú okná do duše človeka. Možno v nich vidieť jeho citové poryvy a psychické stavy. Ale i mnohé zdravotné zmeny – tie, ktoré už prebiehajú, avšak i tie, ktoré ešte len nastanú.

Oči nie sú len zrkadlom duše, ale aj tela. Je v nich zapísaná každá zmena, ktorá sa v organizme udeje. Keď sa vám skúsený špecialista pozrie do očí, dokáže odhaliť chorobu už päť rokov predtým, než sa prejaví.

Odkaz vašich očí správne preloží jedine odborník, teda iridológ. Vyčíta z nich nielen váš momentálny psychický a fyzický stav, ale aj genetické predispozície na rôzne ochorenia. A keďže oko je schopné zaznamenať i tú najmenšiu nerovnováhu v organizme, uvidí v ňom tiež všetky zdravotné problémy, ktoré sa začnú prejavovať až o štyri či päť rokov. A to aj napriek tomu, že sa v súčasnosti cítite výborne a testy u praktického lekára dopadli na jednotku.

Čo teda ľudské oko prezrádza? Sú to predovšetkým informácie o genetických zdravotných predpokladoch a o momentálnom zdravotnom stave. Na základe týchto informácií možno stanoviť i budúce možnosti vývinu zdravia.

Pomocou irisdiagnostiky zisťujeme:

  • genetické informácie nielen o samotnom pacientovi, ale aj o jeho predkoch,
  • kvalitu prebiehajúcich fyziologických procesov, ako napr. tvorba krvi, metabolizmus, hormonálny potenciál atď.,
  • deficit minerálnych látok, stopových prvkov, vitamínov,
  • intoxikáciu, usadeniny,
    miazmy (záťaž), psóru, sikózu (kvapavku), lues (syfilis), tbc.,
  • stav jednotlivých orgánov, chrbtice,
  • zápalové procesy, vredy, nádory,
  • vplyv stresu na ľudský organizmus.

Percento úspechu úplne presného diagnostikovania:

Orgánové poruchy 90,2 %
Hormonálny systém 86,4 %
Kostro svalový systém 72,2 %
Nervový systém 79,9 %
Urogenitálny systém 85,7 %
Lymfatický systém 75,0 %
Krvno – cievny systém 81,6 %
Imunológia 54,2 %
Cukrovka 95,0 %
Mozgový nádor 72,0 %
Zápaly mozgových blán 72,0 %

IRISDIAGNOSTIKA má nenahraditeľné miesto v prevencii zachovania zdravia. S veľkým časovým predstihom možno z očí vyčítať zdravotné problémy a vopred im predísť. Samozrejme za predpokladu, že človek zmení prístup k svojmu životu a zdraviu, napríklad životosprávu, celkový životný štýl, odstráni zlozvyky a nasadí rôzne očistné kúry, terapie atď.

Naučme sa proti chorobám bojovať prevenciou, ktorá je niekedy až príliš zanedbávaná. Môže sa nám totiž stať, že zo súboja s chorobou nemusíme vyjsť ako víťazi. Upevňujme a chráňme si svoje zdravie. Je veľmi dôležité nielen pre nás samotných, ale aj pre budúce generácie, ktoré vzídu z nás.